Bijlage 1: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Xenylla humicola. De variantie is duidelijk groter dan het gemiddelde, de springstaarten zitten geaggregeerd in de arena.