Bijlage 10: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na 60 min. Is de variantie duidelijk groter dan het gemiddelde, men kan aannemen dat de springstaarten geaggregeerd zijn.