Bijlage 11: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Reeds na 30 min. Is de variantie dubbel zo groot als het gemiddelde, de springstaarten vormen aggregaten.