Bijlage 12: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. De variantie is groter dan het gemiddelde, de collembolen aggregeren.