Bijlage 14: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na een half uur is de variantie groter dan het gemiddelde en zijn de springstaarten geaggregeerd.