Bijlage 16: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden doorheen het experiment bij Xenylla humicola.