Bijlage 17: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden doorheen het experiment bij Brachystomella parvula.