Bijlage 2: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Xenylla humicola. De variantie is duidelijk groter dan het gemiddelde, wat een geaggregeerd voorkomen impliceert.