Bijlage 20: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden het eerste uur van het experiment bij Xenylla humicola.