Bijlage 21: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden het tweede uur van het experiment bij Xenylla humicola.