Bijlage 22: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden het derde uur van het experiment bij Xenylla humicola.