Bijlage 24: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden het tweede uur van het experiment bij Brachystomella parvula.