Bijlage 27: Voorstelling van de plaats waar de collembolen zich bevinden het eerste uur van het experiment bij Brachystomella parvula.