Bijlage 3: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na 45 min. is de variantie groter dan het gemiddelde en komen de springstaarten geaggregeerd voor.