Bijlage 4: Grafiek van gemiddelde en varantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na een half uur is de variantie groter dan het gemiddelde, de collembolan zijn geaggregeerd.