Bijlage 5: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Er is niet duidlijk af te leiden of de Collembola geaggregeerd zijn of niet.