Bijlage 6: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. De variantie is kleiner dan het gemiddelde, de springstaarten komen de eerste twee uur niet geaggregeerd voor. Na twee uur zou de populatie geaggregeerd kunnen zijn, als de variantie blijft stijgen.