Bijlage 7: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. De variantie is groter dan het gemiddelde, de populatie vormt aggregaties.