Bijlage 8: Grafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na 30 min is de variantie groter dan het gemiddelde en vormt de groep springstaarten aggregaten.