Bijlage 9: Detailgrafiek van gemiddelde en variantie in de loop van de tijd bij Brachystomella parvula. Na een uur zijn de collembolen geaggregeerd, daar de variantie groter is dan het gemiddelde.