Dankwoord

 

 

Een aantal mensen heeft me aangemoedigd en goede raad gegeven bij het maken van deze thesis.

Ik ben in de eerste plaats bijzonder veel dank verschuldigd aan mijn promotor Prof. Dr. Johan Mertens, die mij de mogelijkheid bood om deze thesis te maken, gebruik te maken van lokalen en apparatuur, maar vooral om mij bij te staan gedurende gans het jaar.

Veel dank gaat uit naar Frans Janssens voor interessante ingevingen, determineren van de Collembola en aanbrengen van relevante literatuur.

Ook Hendrik dank ik voor de hulp bij de electronenmicroscoop; Linda voor de hulp bij experimenten; stagaire Helga voor de hulp en uitleg bij de gaschromatograaf; Natalie en Tom voor de hulp bij het op punt stellen van grafieken en foto’s; Etienne voor het maken van de gips-norietbodems en het repareren of vervangen van stukgevallen apparatuur.

Mijn broer Luk moet ik danken voor het gebruik van zijn computer en voor het inscannen van enkele foto’s.

Medestudenten en werkmensen van het negende verdiep dank ik voor het fijne gezelschap in het labo, en voor het altijd klaar staan om te helpen met wat dan ook.

 

 

 

Tenslotte wil ik mijn ouders danken, voor de steun die ze mij andermaal verleenden bij het maken van deze thesis. Bovendien ben ik hen enorm dankbaar voor de kans die ze mij gegeven hebben om deze studies te voltooien.