Universiteit Gent

Faculteit der Wetenschappen

Vakgroep Biologie

Academiejaar 2000-2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WISSELWERKING TUSSEN AGGREGATIE EN ALARMFEROMONEN BIJ SPRINGSTAARTEN (COLLEMBOLA).

BIJLAGEN

 

door

 

Bieke DANEELS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotor: Prof. Dr. J. Mertens

Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van Licentiaat in de Biologie

(optie Dierkunde)