UNIVERSITEIT GENT

FACULTEIT VAN DE WETENSCHAPPEN

VAKGROEP BIOLOGIE

ACADEMIEJAAR 1999-2000

 

 

Ruimtelijke en temporele distributiepatronen van springstaarten (Collembola; Hexapoda) in duingraslanden

 

door

Fran Van Heuverswyn

 

Promotor: Prof. Dr. J. Mertens Scriptie voorgelegd tot het behalen van

de graad van Licentiaat in de Biologie

Begeleider: D. Bonte

(richting Dierkunde)