Go to the first, previous, chapter, overview.

Inhoudstafel

1. Doelstelling 1

2. Inleiding 2

2.1. Systematiek en fylogenie der klasse Collembola 2

2.2. Morfologie van de Collembola 4

2.2.1. Algemene lichaamsbouw 4

2.2.2. De monddelen 5

2.2.3. Structuur van de cuticula 6

2.2.4. Pseudocelli 7

2.2.5. Zintuigorganen 9

2.2.5.1. Algemeen 9

2.2.5.2. Zintuiglijke structuren op de antennae 9

2.2.5.3. Postantennal orgaan 10

2.2.5.4. Ogen 10< <

2.2.6. Structuur en functie van de springvork 11< <

2.3. Ecologie van de Collembola 12

2.3.1. Interacties tussen Collembola en de abiotische omgeving 12

2.3.2. Interacties tussen Collembola en de biotische omgeving 13

2.3.2.1. Reproductiestrategiën 13

2.3.2.2. Aggregatie 13

2.3.2.3. De rol van Collembola in afbraakprocessen 14

2.3.2.4. Interacties tussen Collembola en andere diersoorten 14< < < <

2.4. Chemische communicatie bij dieren 15

2.4.1. Inleiding 15

2.4.2. De productie van olfactorische signalen 16

2.4.2.1. Chemische samenstelling 16

2.4.2.2. Productieplaatsen 17< <

2.4.3. Transmissie van afgezette signaalstoffen 17

2.4.4. De receptie van chemische signalen 18

2.4.4.1. Algemene eigenschappen van chemosensorische

receptoren 19< <

2.4.4.2. De chemosensorische systemen van Arthropoda 20< <

2.4.5. Feromonen 22

2.4.5.1. Algemeen 22

2.4.5.2. Feromonen bij Collembola 23

2.4.5.3. Chemisch afschrikwekkende stoffen in poduroide

Collembola 23< < < <

2.4.6. Integrated Pest Management (IPM) 26

2.4.6.1. Inleiding 26

2.4.6.2. Toepassing van feromonen 26

2.4.6.3. Resistentie tegen feromonen 27

 < < < <

3. Materiaal en methoden 29

3.1. Het verzamelen en kweken 29

3.2. Gebruikte soorten 30

3.3. Arena’s 30

3.4. Experimenten 32

3.5. Chromatografische ananlyse 33

3.6. Preparatie voor determinatie van de Collembolen 34

3.7. Scanning Elektronenmicroscopie 35

3.8. Statistische verwerking 35

4. Resultaten en bespreking 37

4.1. Aggregatie 37

4.2. Alarmferomoon 37

4.3. Reactie van de predator (Pelecopsis memoralis) 39

4.4. Scanning Electronenmicroscopie 41

4.5. Gaschromatografische analyse 42

5. Discussie 45

5.1. Aggregatie 45

5.2. Alarmferomoon 46

5.3. Reactie van de predator (Pelecopsis memoralis) 47

5.4. Scanning Elektronenmicroscoop 49

5.5. Gaschromatografische analyse 49

5.6. Conclusie 50

Hoofdstuk 6 : Samenvatting 51

Summary 52

Hoofdstuk 7 : Referentielijst 53

Bijlagen aparte bundel


Go to the first, previous, chapter, overview.