Go to the next, last chapter, overview.

1. Woord vooraf

Bij het tot stand komen van dit eindwerk heb ik op de hulp van vele mensen mogen rekenen.  Zonder hen was dit werk nooit kunnen worden wat het nu is.  Ik wil deze mensen graag bedanken en ik denk dan aan:

-         ir. Michaël Cassaert, mijn interne begeleider, voor de vele moeite om een stage met insecten

voor mij te vinden en voor het nalezen en corrigeren van mijn teksten;

-         dr. Luc De Bruyn, mijn externe begeleider, voor de kans die hij mij geboden heeft om onderzoek te doen naar Collembola, voor de vele hulp en tips tijdens de stageperiode, voor de hulp bij de verwerking van de gegevens en voor het nalezen en corrigeren van de teksten.  Maar vooral wil ik hem ook bedanken dat ik steeds met elk probleem bij hem terecht kon;

-         ir. Frans Janssens van de Koninklijke Antwerpse Vereniging voor Entomologie om mij twaalf

jaar geleden in de vereniging en de fascinerende wereld van de insecten binnen te leiden en voor al de kennis die hij mij over Collembola heeft bijgebracht.  Zonder Frans zijn tussenkomst vroeger, zijn vriendschap vroeger en nu en zijn uitgebreide kennis van Collembola was er nooit sprake geweest van dit eindwerk;

-         al de Collembola voor hun (al dan niet welwillende) medewerking door in de vallen te springen;

-         Helga, die voor het populierenproject de Sphaeroceridae bestudeerde, voor het aangename

gezelschap tijdens het uitzoeken en determineren;

-         lic. Reinhilde Sterckx-Vernimmen voor het nalezen van de tekst en het corrigeren van de

spellingsfouten;

-         Vic, Régine, Jos, Gaby, Peter en alle andere mensen van de insectenclub voor hun steun en

interesse;

-         Moeder natuur voor haar steeds weer fascinerende landschappen, dieren, planten, …  ;

-         de uitvinders van de computer, de tekstverwerker en het internet;

-         al mijn vrienden voor de ontspannende momenten en de steun;

-         mijn ouders om mij de mogelijkheid te bieden deze studierichting te volgen, voor al de steun de afgelopen jaren en voor het nalezen van de tekst op spellingsfouten;

-         en last but not least mijn vriendin Nele, een engeltje dat ik voor geen geld van de wereld zou

willen missen, voor haar liefde, haar steun, haar luisterend oor, de gezellige momenten, de goede gesprekken, …  Bedankt!

 


Go to the next, last chapter, overview.