Go to the first, previous, chapter, overview.

11. Bijlagen

Verklarende woordenlijst

Abundant: algemeen.

Buisjes van Malpighi: smalle, dunwandige afvoerbuisjes bij insecten die naar het achterste deel

           van het spijsverteringsstelsel lopen.

Chemoreceptor: orgaantje dat in staat is bepaalde chemicaliën waar te nemen.

Cladistische systematiek: classificatiemethode die enkel op de afkomst voortgaat en niet op

    uiterlijkeovereenkomst om evolutieve verbanden te leggen. Bij deze

    methode bestaan er enkel taxa waar alle leden een gemeenschappelijke

    voorouder hebben en waar alle nakomelingen en de voorouder in dat

    taxon zitten.

Climaxvegetatie: laatste soort begroeiing bij een spontane bosevolutie.

Dichotoom: telkens in twee splitsend.

Endemisch: inheems in het onderzochte gebied.

Geslachtsdimorfisme: de aanwezigheid van een verschillend uiterlijk tussen de twee geslachten

           van een soort.

Gradiënt: verloop van een factor over een zekere afstand of hoogteverschil.

Holarctisch: In Noord-Amerika, Europa en Noord-Azië tot aan Japan voorkomend.

Hygrofiel: vochtminnend.

Kosmopolitisch: wereldwijd verspreid.

Macrosetum: haar dat groter is dan de meeste andere lichaamsbeharing (microsetae).

Moderhumus: groffe, ruwe humus van neutrale tot basische gronden.

Mullhumus: zachte, goed verteerde humus van vochtige, goed doorluchtte en neutrale gronden.

Ocellus: simpel oog bij vele invertebraten dat meestal enkel licht/donker en vage bewegingen kan

  vaststellen.

Ommatidium: simpel oog, vergelijkbaar met één enkel facet uit een facetoog bij insecten of

          kreeftachtigen.

Parafyletisch groep: groep dieren die afstamt van één voorouder, maar die niet alle nakomelingen

        van die voorouder bevat.

Parthenogenese: voortplantingsmethode waarbij geen bevruchting nodig is en enkel vrouwtjes

   voorkomen.

Plot: vangplaats in een bos waar één of meerdere vallen geplaatst worden.

Ruderaal: tussen stenen en afval of langs wegen en op braakliggende terreinen groeiend.

Ruwe humus: morhumus van zure, koude en natte gronden.

Spermatofoor: spermapakketje dat omgeven is door een slijmlaag.

Trichobotrium: zeer grote, holle tasthaar die op een bultje op het huidoppervlak ingeplant is.


Tabel 1: Deze tabel geeft het aantal exemplaren per soort en per val weer, alsook de totalen.

 
 Tabel 2: In deze figuur vinden we de resultaten van de Simpson- en Shannon-Wiener index.

 
 Tabel 3: Coördinaten van de vallen in de DCA-grafiek.

 
 


                          As 1               As 2          As3

RASGEE-1   162.78400    97.87541    14.70933

RASGEE-2   171.61580   105.99190     6.29430

RASGEE-3   152.15240    99.42961      .00000

RASKAS-1   162.96780    95.50846   142.90490

RASKAS-2   198.83530   100.58640   133.70110

RASKAS-3   217.93730   100.19390   119.38110

RASESD-1   143.54520    62.37598    73.60419

RASESD-2   157.85480    91.47575    73.99106

RASESD-3   138.80800    83.68025    68.36166

NEEGEE-1    36.05071    38.68911   113.00490

NEEGEE-2      .00000      .00000    97.40693

NEEGEE-3    85.73123    77.48640    46.59082

NEEZWE-1    79.49024    59.78748    74.57588

NEEZWE-2    81.34796    41.57034    59.38078

NEEZWE-3    79.96803    91.46586    12.67712

NEEHAZ-1    45.30140    92.65672    75.64816

NEEHAZ-2    36.44191   110.48950   112.83900

NEEHAZ-3    29.89848    38.22698    91.23550

NEEMEI-1    18.07883   168.17510   111.14380

NEEMEI-2     6.69683    43.90952   123.46570

NEEMEI-3    97.05472   106.19880   138.40060

Tabel 4: Coördinaten van de soorten in de DCA-grafiek.

 
 


                   As 1    As 2   As 3

1 Entniv          0       51    231

2 Folqua      325       67    266

3 Isopal         80       30      54

4 Isoplu       160       37      56

5 Isotig        233       -1       -3

6 Isovir         -68     -83     136

7 Leplig        189     180    131

8 Orccin      -125     293    133

9 Orcfla         272      89     -73

10 Orcvil        -98      -2     131

11 Pogfla         95    164     169

12 Tommin      60    144     -75

Tabel 5: Indicatorwaarde van de Collembola per bos.  De eerste gegevensreeks geeft de verdeling van de gevangen dieren over de twee bossen.  De tweede reeks geeft aan hoeveel vallen er per bos de soort bevatten.  De derde en laatste reeks geeft dan door combinatie van de eerste twee reeksen de indicatorwaarde.

 
 


 

Groups were defined by values of: Bos    

Input data has:   21 locs     by  12 species

RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication

(average abundance of a given species  in a given group of locs   

over the average abundance of that species  in all locs   

expressed as a %)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   9  12

    Column     Avg Max

   1 Entniv     50  57  43  57

   2 Folqua     50  97  97   3

   3 Isopal     50  50  50  50

   4 Isoplu     50  65  65  35

   5 Isotig     50  94  94   6

   6 Isovir     50  79  21  79

   7 Leplig     50  77  77  23

   8 Orccin     50 100   0 100

   9 Orcfla     50 100 100   0

  10 Orcvil     50 100   0 100

  11 Pogfla     50  50  50  50

  12 Tommin     50  51  49  51

      Averages  50  77  54  46

RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication

(% of locs     in given group where given species  is present)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   9  12

    Column     Avg Max

   1 Entniv     51  58  44  58

   2 Folqua     26  44  44   8

   3 Isopal    100 100 100 100

   4 Isoplu     92 100 100  83

   5 Isotig     67 100 100  33

   6 Isovir     43  75  11  75

   7 Leplig     83 100 100  67

   8 Orccin     17  33   0  33

   9 Orcfla     50 100 100   0

  10 Orcvil     21  42   0  42

  11 Pogfla    100 100 100 100

  12 Tommin    100 100 100 100

      Averages  63  79  67  58

INDICATOR VALUES (% of perfect indication,

based on combining the above values for relative abundance

and relative frequency)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   9  12

    Column     Avg Max

   1 Entniv     26  33  19  33

   2 Folqua     22  43  43   0

   3 Isopal     50  50  50  50

   4 Isoplu     47  65  65  29

   5 Isotig     48  94  94   2

   6 Isovir     31  59   2  59

   7 Leplig     46  77  77  15

   8 Orccin     17  33   0  33

   9 Orcfla     50 100 100   0

  10 Orcvil     21  42   0  42

  11 Pogfla     50  50  50  50

  12 Tommin     50  51  49  51

      Averages  38  58  46  30

 

Tabel 6: Indicatorwaarde van de Collembola volgens aan- of afwezigheid van ondergroei.

 
 

 

 

 


Groups were defined by values of: Onder  

Input data has:   21 locs     by  12 species

RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication

(average abundance of a given species  in a given group of locs   

over the average abundance of that species  in all locs   

expressed as a %)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   6  15

    Column     Avg Max

   1 Entniv     50  80  20  80

   2 Folqua     50 100   0 100

   3 Isopal     50  73  27  73

   4 Isoplu     50  66  34  66

   5 Isotig     50  56  56  44

   6 Isovir     50  58  42  58

   7 Leplig     50  64  36  64

   8 Orccin     50 100   0 100

   9 Orcfla     50  71  71  29

  10 Orcvil     50 100   0 100

  11 Pogfla     50  69  31  69

  12 Tommin     50  56  56  44

      Averages  50  74  31  69

RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication

(% of locs     in given group where given species  is present)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   6  15

    Column     Avg Max

   1 Entniv     47  60  33  60

   2 Folqua     17  33   0  33

   3 Isopal    100 100 100 100

   4 Isoplu     88  93  83  93

   5 Isotig     68  83  83  53

   6 Isovir     43  53  33  53

   7 Leplig     82  83  83  80

   8 Orccin     13  27   0  27

   9 Orcfla     45  50  50  40

  10 Orcvil     17  33   0  33

  11 Pogfla    100 100 100 100

  12 Tommin    100 100 100 100

      Averages  60  68  56  64

INDICATOR VALUES (% of perfect indication,

based on combining the above values for relative abundance

and relative frequency)

                         Group

             Sequence:   1   2

           Identifier:   1   2

      Number of items:   6  15

    Column     Avg Max

   1 Entniv     27  48   7  48

   2 Folqua     17  33   0  33

   3 Isopal     50  73  27  73

   4 Isoplu     45  61  29  61

   5 Isotig     35  47  47  23

   6 Isovir     23  31  14  31

   7 Leplig     41  51  30  51

   8 Orccin     13  27   0  27

   9 Orcfla     24  35  35  12

  10 Orcvil     17  33   0  33

  11 Pogfla     50  69  31  69

  12 Tommin     50  56  56  44

      Averages  33  47  23  42

Tabel 7: Indicatorwaarde van de Collembola volgens het soort ondergroei.  De volgorde van links naar rechts is wederom de standaardverdeling van de plots.

 
 

 

 

 


Groups were defined by values of: Bosonder

Input data has:   21 locs     by  12 species

RELATIVE ABUNDANCE in group, % of perfect indication

(average abundance of a given species  in a given group of locs   

over the average abundance of that species  in all locs   

expressed as a %)

                         Group

             Sequence:   1   2   3   4   5   6   7

           Identifier:   1   2   3   4   5   6   7

      Number of items:   3   3   3   3   3   3   3

    Column     Avg Max

   1 Entniv     14  41   5  14  18   5   9   9  41

   2 Folqua     14  87   0  87   9   0   0   0   4

   3 Isopal     14  26   8   9  26   5  19  24   9

   4 Isoplu     14  41  13   5  41   4  23   8   6

   5 Isotig     14  54  32   7  54   2   2   4   0

   6 Isovir     14  28   0   0  17  22  11  22  28

   7 Leplig     14  41  18  12  41   1   0  10  18

   8 Orccin     14  60   0   0   0   0   0  40  60

   9 Orcfla     14  49  49  23  27   0   0   0   0

  10 Orcvil     14  53   0   0   0   0   0  53  47

  11 Pogfla     14  26   9  18  15   6   6  26  20

  12 Tommin     14  28  28   5   9   6  15  23  15

      Averages  14  44  14  15  21   4   7  18  21

RELATIVE FREQUENCY in group, % of perfect indication

(% of locs     in given group where given species  is present)

                         Group

             Sequence:   1   2   3   4   5   6   7

           Identifier:   1   2   3   4   5   6   7

      Number of items:   3   3   3   3   3   3   3

    Column     Avg Max

   1 Entniv     52 100  33  33  67  33  67  33 100

   2 Folqua     24 100   0 100  33   0   0   0  33

   3 Isopal    100 100 100 100 100 100 100 100 100

   4 Isoplu     90 100 100 100 100  67 100 100  67

   5 Isotig     62 100 100 100 100  67  33  33   0

   6 Isovir     48 100   0   0  33  67  67 100  67

   7 Leplig     81 100 100 100 100  67   0 100 100

   8 Orccin     19 100   0   0   0   0   0 100  33

   9 Orcfla     43 100 100 100 100   0   0   0   0

  10 Orcvil     24 100   0   0   0   0   0 100  67

  11 Pogfla    100 100 100 100 100 100 100 100 100

  12 Tommin    100 100 100 100 100 100 100 100 100

      Averages  62 100  61  69  69  50  47  72  64

INDICATOR VALUES (% of perfect indication,

based on combining the above values for relative abundance

and relative frequency)

                         Group

             Sequence:   1   2   3   4   5   6   7

           Identifier:   1   2   3   4   5   6   7

      Number of items:   3   3   3   3   3   3   3

    Column     Avg Max

   1 Entniv     10  41   2   5  12   2   6   3  41

   2 Folqua     13  87   0  87   3   0   0   0   1

   3 Isopal     14  26   8   9  26   5  19  24   9

   4 Isoplu     14  41  13   5  41   3  23   8   4

   5 Isotig     14  54  32   7  54   1   1   1   0

   6 Isovir     10  22   0   0   6  15   7  22  19

   7 Leplig     14  41  18  12  41   0   0  10  18

   8 Orccin      9  40   0   0   0   0   0  40  20

   9 Orcfla     14  49  49  23  27   0   0   0   0

  10 Orcvil     12  53   0   0   0   0   0  53  32

  11 Pogfla     14  26   9  18  15   6   6  26  20

  12 Tommin     14  28  28   5   9   6  15  23  15

      Averages  13  42  13  14  19   3   6  17  15


 


Go to the first, previous, chapter, overview.