Go to the first, next, last chapter, overview.

2. Samenvatting

Vanuit economisch standpunt worden nog heel vaak populieren aangeplant.  Algemeen wordt aangenomen dat populierenbossen, ecologisch gezien, een lage biodiversiteit bezitten.  Dit betreft zowel hun flora als hun fauna.  Deze studie kadert in een uitgebreid onderzoek, waarin nagegaan wordt hoe divers populierenbossen wel zijn en welke factoren een invloed op de diversiteit kunnen hebben, met het doel de beheersmaatregelen aan te passen en zo de ecologische waarde van deze bossen te optimaliseren.

Deze studie heeft tot doel na te gaan of de aanwezigheid van een ondergroei invloed heeft op de biodiversiteit van Collembola in populierenaanplantingen.  Collembola of springstaarten is een groep binnen de Hexapoda die een belangrijke rol speelt in de humusomzetting.  Ze zijn bovendien ook goede indicatororganismen voor een hele reeks biotische en abiotische factoren.  Voor het onderzoek werden zeven plots in twee verschillende bossen gekozen.  In elk bos was er een plot zonder ondergroei en een aantal plots met verschillende ondergroei.  Op elke plot werden drie bodemvallen geplaatst.  De vallen van 16 juni 2001 werden gesorteerd en één van de drie Collembolagroepen werd gedetermineerd.  Wel of geen ondergroei is van geen belang voor de Collemboladiversiteit, de soort van ondergroei is wel van belang.  Een paar soorten springstaarten zou mogelijk als indicatoren gebruikt kunnen worden.


Go to the first, next, last chapter, overview.