Go to the first, previous, last chapter, overview.

10. Literatuurlijst

BADEJO, M.A., NATHANIEL, T.I. en TIAN, G., 1998.  Abundance of springtails (Collembola) under four agroforestry tree species with contrasting litter quality.  Biol Fertil Soils, 27 15-20.

 

DEHARVENG, Louis, 1996.  Soil Collembola Diversity, Endemism, and Reforestation: A Case Study in the Pyrenees (France).  Conservation Biology, 10 (1) 74-84.

DE KEERSMAEKER, Luc en MUYS, Bart, 1995.  De kruidvegetatie van populierenbossen.  Groene Band, 95 1-25.

DE KEERSMAEKER, VAN DE KERKHOVEN en DE BRUYN, 1999.  Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van populierenaanplantingen te optimaliseren.  Niet-gepubliceerde projectvoorstelling, 6p.

Engelen, Bart, 1998.  Habitatspecificiteit, gemeenschapsstructuur en mogelijke indicatorsoorten bij Sphaeroceridae en Lonchopteridae (Diptera).  Eindverhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de biologie, Wilrijk, Universitaire Instelling Antwerpen, 79 p.

Fjellberg, Arne, 1980.  Identification Keys To Norwegian Collembola.  Ås, Norsk Entomologisk Forening, 158 p.

Gisin, Hermann, 1960.  Collembolenfauna Europas.  Genève, Museum D’Histoire Naturelle, 312 p.

Hopkin, Steve, 2000.  A Key to the Springtails of Britain and Ireland.  Testversie, Shrewsbury, Field Studies Council, 242 p.

HOUSTON, A.P.C., VISSER, S. en LAUTENSCHLAGER, R.A., 1998.  Microbial processes and fungal community structure in soils from clear-cut and unharvested areas of two mixedwood forests.  Can. J. Bot., 76 630-640.

 

HUGUENY, Bernard, DE MORAIS, Luis Tito, MéRIGOUX, Sylvie, DE MéRONA, Bernard en PONTON, Dominique, 1997.  The relationship between local and regional species richness: comparing biotas with different evolutionary histories.  Oikos, 80 (3) 583-587.

Jacobs, Wim, 1997.  De relatie tussen de Collembola, de historiek en de bodemparameters in populierenbossen te Ranst.  Scriptie voorgedragen tot het behalen van de graad Bio-Ingenieur in het Land- en Bosbeheer, Universiteit Gent, 117 p.

Janssens, Frans, 2001.  Antwerpen, mondelinge mededeling, meerdere data.

Janssens, Frans, 2002.  Checklist of the Collembola. http//www.collembola.org (8 april 2002).

 

JOOSSE-VAN DAMME, E.N.G., 1963. Oerinsekten-Apterygota Algemeen overzicht.  Wetenschappelijke mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, 48 (juli 1963) 1-32.

KACZMAREK, M., 1977.  Comparison of the role of Collembola in different habitats. Ecol. Bull., 25 64-74.

KACZMAREK, Maria, 1995.  Long-term changes of the Collembola community at the Kampinos Forest.  Polskie Pismo Entomologiczne, 64 (30 december 1995) 341-356.

Katholieke Hogeschool Kempen, Campus HIKempen Geel, Juni 2001.  Criteria voor de vormgeving van het eindwerk.  Geel, 29p.

Katholieke Hogeschool Kempen, Campus HIKempen Geel, 2001.  Procedurele richtlijnen eindwerken.  Geel, 7p.

KOPESZKI, Hubert en MEYER, Erwin, 1996.  Artenzusammensetzung und Abundanz von Collembolen in Waldböden der Provinzen Bozen und Trient (Italien).  Ber. Nat.-med. Verein Innsbruck, 83 221-237.

Lambinon, Jacques, De Langhe, Joseph-Edgard, Delvosalle, Léon en Duvigneaud, Jacques, 1998.  Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden.  Derde herziene uitgave, Meise, Nationale Plantentuin van België, 1091 p.

Lawrence, Eleanor, 2000.  Henderson’s dictionary of Biological Terms.  Twaalfde herziene uitgave, Harlow, Pearson Education Limited, 719 p.

MILIEURAAD HULDENBERG, 2002.  http://www.milieuhulde.be/natuur.php?p=./doodebemde/Dbframesplit.php?f=./natuurinrichting/Dijle.htm&dr=&sr=(1024,768) (8 april 2002).

Palissa, A., 1964.  Die Tierwelt Mitteleuropas, Insekten I Teil Apterygota.  Leipzig, Quelle & Meyer, 407 p.

Perrier, Rémy, 1964.  La Faune de la France III, Myriapodes & Insectes Inférieurs.  Paris, Librairie Delagrave, 161 p.

SIEPEL, Henk, 1995.  Applications of microarthropod life-history tactics in nature management and ecotoxicology.  Biol Fertil Soils, 19 75-83.

STEENHOUDT, Koen, 2001.  Raspaillebos te Grimminge.  http://users.belgacom.net/natuurpunt.denderstreek/raspaille.htm (8 april 2002).

Thys, Sofie, 1996.  Habitatspecificiteit, gemeenschapsstructuur en mogelijke indicatorsoorten bij enkele Diptera groepen.  Eindverhandeling ingediend tot het behalen van de graad van licentiaat in de biologie, Wilrijk, Universitaire Instelling Antwerpen, 61 p.

UNIVERSITEIT ANTWERPEN, 2002. Universiteit Antwerpen. http://www.ruca.ua.ac.be (8 april 2002).

VERSTRAETEN, Arne, 2001.  “Evaluatie van beheersmaatregelen om de ecologische waarde van populierenaanplantingen te optimaliseren” Tussentijds verslag 13/08/2001.  Niet-gepubliceerd verslag, Instituut voor bosbouw en wildbeheer, Administratie Milieu, Natuur en Landinrichting, 20 p.

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, 2001. Natuurinrichtingsproject Dijlevallei.  http://www.vlm.be/Natuurinrichting/Projecten/dijlevallei.html (8 april 2002).

WILCOX, Andrew, 1998.  Early plant succession on former arable land. Agriculture, Ecosystems and Environment, 69 143-157.


Go to the first, previous, last chapter, overview.