Go to the first, previous, chapter, overview.

Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL

DANKWOORD

DEEL 1 : INLEIDING 1

 1. Inleiding en doelstelling 1

1.1 Algemeen 1< < < < < < < <

   1. locomotorische activiteit 2
   2. Populatiestructuur 3
   3. Verticale verspreiding 4
   4. Horizontale verspreiding 5
   5. De doelstellingen op een rijtje 7
 1. Biologie van de Collembola 8
   1. Inleiding 8
   2. Morfologie 9
   3. Ecologie 13
   4. Reproduktiebiologie 16

  2.4.1 Verschillende voortplantingsmethodes 17

  2.4.1.1 Parthenogenese 17

  2.4.1.2 Spermatofooroverdracht 17

  2.4.1.3 Directe sperma-overdracht 19

  2.4.2 Het afleggen van de eitjes 19

 2. Dormantie : verspreiding in de tijd 21
   1. Inleiding 21
   2. Terminologie 22
     1. Volgens Müller 22
     2. Volgens Harper 23
     3. Volgens Danks 24
   3. Diapauze: voorspelbare dormantie bij dieren 25
   4. Consequente dormantie bij dieren 26
   5. Zaaddormantie bij planten 26
   6. Ecologisch belang van dormantie – diapauze 28
   7. Verschillende vormen van inductie en terminatie 29
   8. Dormantie: wijdverspreid of eerder uitzonderlijk ? 31
     1. Flora 31
     2. Fauna 32

  3.9 Springstaarten (Collembola) 35

  3.9.1. Adaptaties aan "abnormale" fysische condities 35

  3.9.1.1 Diapauze 35

  3.9.1.2 Adaptaties aan langdurige droogte 38

  3.9.1.3 Adaptaties aan langdurige submersie 40

  3.9.1.4 Adaptiaties aan negatieve temperaturen 40

  DEEL 2 : MATERIAAL EN METHODEN 45

 3. Studiegebied 45
   1. Inleiding: kustduinen in Vlaanderen 45
   2. Localisering studiegebied 46
   3. Karakterisatie van het gebied 48
     1. Abiotische factoren 48

  4.3.1.1 Klimatologie 48

  a) Macroklimaat 48

  b) Microklimaat 49

  4.3.1.2 Pedologie 51

  a) Fysische bodemkenmerken 51

  b) Chemische bodemkenmerken 52

  4.3.2 Biotische factoren 55

  4.3.2.1 Flora en vegatatie 55

  4.3.2.2 Fauna 56

 4. Materiaal en methode 58
   1. Bemonsteringsmethodes 58
     1. Bepaling van de locomotorische activiteit 58
     2. Verticale verspreiding 60
     3. Horizontale verspreiding 63
   2. Determeniatie en metingen 64
     1. Determinatie 64
     2. Lengtemetingen van Isotoma viridis 66
      1. Beschrijving van de mehtode 66
      2. Effect van het fixatief 67
      3. Relatie tussen standaardlengte en

    totale lengte 67

   3. Statische verwerking 67
     1. Parametrische variantieanalyse:

    ANOVA = ANalysis Of VAriance 68

    5.3.2 Niet-geplande vergelijkingen of a posteriori

    testen (post-hoc testen) 68

    5.3.3 Niet-parametrische variantieanalyse:

    Mann Whitney U test 69

    5.3.4 ‘Sperman-rank’ correlatiecoëfficiënt 69

   4. Karakterisatie van de stations (habitatten) 69

  DEEL 3 : RESULTATEN EN DISCUSSIE 71

 5. Resultaten 71
   1. Locomotorische activiteit 71
    1. Globale resultaten 71
    2. Korte beschrijving van de meest abundante
    3. soorten 72

     6.1.2.1 Isotoma viridis (Boulet, 1839) 72

     6.1.2.2 Entomybrya nivalis (Linné, 1758) 72

     6.1.2.3 Xenylla maritima (Tullberg, 1869) 73

    4. bespreking locomotische activiteit 73
     1. Isotoma viridis 74
     2. Entomybrya nivalis 75
     3. Xenylla maritima 79
     4. Samenvatting 80
   2. Populatiestructuur van Isotoma viridis 80
   < <

  6.2.1 Bespreking 85

  6.3 Verticale verspreiding 85

  6.3.1 Bespreking 85

  6.3.2 Samenvatting 88

  6.4 Horizontale verspreiding en predator-prooi

  correlatie 89

  6.4.1 Bespreking 89

  6.4.2 Samenvatting 93

 6. Discussie 94
  1. Seizoengebonden locomotorische activiteit 94
  2. Populatiestructuur van Isotoma viridis 97
  3. Verticale verspreiding 101
  4. Horizontale verspreiding 104
  5. Besluit 105
 7. Samenvatting 108

Summary 109

REFERENTIELIJST 110

BIJLAGEN

 


Go to the first, previous, chapter, overview.